Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Het lidmaatschap van het CCK ComfortPlan kost € 13.00 per maand. Jongeren tot 18 jaar betalen slechts €11.00 !! Dit bedrag wordt maandelijks automatisch per domiciliëring geïnd. De eerste maand wordt meteen aangerekend. De domiciliëring start dus pas na 1 maand. U ontslaat ons van de SEPA-verplichting om maandelijks een pré-notificatie te sturen.

Het CCK ComfortPlan loopt minstens 1 jaar, en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. U verbindt er zich toe telkens 12 opeenvolgende maanden € 13.00 per maand (of minder voor jongeren) te betalen. Het CCK ComfortPlan is dus een afbetalingssysteem.
Opzeggen kan jaarlijks, mits 1 maand vooraf schriftelijk te laten weten via brief of e-mail.
U kunt maar lenzen en producten kopen zoals redelijk verwacht wordt voor de duur van de periode, en het CCK ComfortPlan is strikt persoonlijk.

Er is geen terugbetaling mogelijk van betaalde bedragen, ook niet als het ComfortPlan werd vooruitbetaald (bvb bij jaarlijkse vooruitbetaling, of bij medische lenzen waarin het ComfortPlan ingerekend zit in de totaalprijs).

Draag je maar op 1 oog een lens? Dan is het ComfortPlan slechts € 8.70 per maand.

Speciale voorwaarden voor de -18 jarigen:

Ben je nog geen 18 jaar? Dan doe je nog meer voordeel met het CCK ComfortPlan, want je betaalt immers maandelijks geen €13.00 maar slechts C11.00 . Voor nachtlens-dragers en/of ingeval myopiecontrole geldt die gunstmaatregel niet.