Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Het lidmaatschap van het CCK ComfortPlan kost € 13.00 per maand. Jongeren tot 18 jaar betalen slechts €11.00 !! Dit bedrag wordt maandelijks automatisch per domiciliëring geïnd. De eerste maand wordt meteen aangerekend. De domiciliëring start dus pas na 1 maand. U ontslaat ons van de SEPA-verplichting om maandelijks een pré-notificatie te sturen.

Het CCK ComfortPlan loopt minstens 1 jaar, en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. U verbindt er zich toe telkens 12 opeenvolgende maanden € 13.00 per maand (of minder voor jongeren) te betalen. Het CCK ComfortPlan is dus een afbetalings-systeem.
Opzeggen kan jaarlijks, mits 1 maand vooraf schriftelijk te laten weten via brief of e-mail.
U kunt maar lenzen en producten kopen zoals redelijk verwacht wordt voor de duur van de periode, en het CCK ComfortPlan is strikt persoonlijk.

Draag je maar op 1 oog een lens? Dan is het ComfortPlan slechts € 8.70 per maand.

Speciale voorwaarden voor de -18 jarigen:

Ben je nog geen 18 jaar? Dan doe je nog meer voordeel met het CCK ComfortPlan, want je betaalt immers maandelijks geen €13.00 maar slechts C11.00 . Voor nachtlens-dragers en/of ingeval myopiecontrole geldt die gunstmaatregel niet.