Tel.: +32 (0)50 62 25 74 | Boek uw afspraak ONLINE

Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Het lidmaatschap van het CCK ComfortPlan kost € 13.00 per maand. Jongeren tot 18 jaar betalen slechts hun leeftijd minus €5.00 (zie hieronder) !! Dit bedrag wordt maandelijks automatisch per domiciliëring geïnd. De eerste maand wordt meteen aangerekend. De domiciliëring start dus pas na 1 maand. U ontslaat ons van de SEPA-verplichting om maandelijks een pré-notificatie te sturen.

Het CCK ComfortPlan loopt minstens 1 jaar, en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. U verbindt er zich toe telkens 12 opeenvolgende maanden € 13.00 per maand (of minder voor jongeren) te betalen. Het CCK ComfortPlan is dus een afbetalings-systeem.
Opzeggen kan jaarlijks, mits 1 maand vooraf schriftelijk te laten weten via brief of e-mail.
U kunt maar lenzen en producten kopen zoals redelijk verwacht wordt voor de duur van de periode, en het CCK ComfortPlan is strikt persoonlijk.

Speciale voorwaarden voor de -18 jarigen:

Ben je nog geen 18 jaar? Dan doe je nog meer voordeel met het CCK ComfortPlan, want je betaalt immers maandelijks geen €13.00 maar slechts je leeftijd min €5.00. Dus ben je 14 jaar, dan betaal je 14 – 5 = 9 euro per maand. Hoe jonger je bent, hoe meer voordeel je doet.  Het minimum wat je betaalt is €7.00.  Voor nachtlens-dragers en/of ingeval myopiecontrole gelden de speciale voorwaarden niet.

Voorwaarden van de MMM (member-makes-member):

  • deze promotie is enkel voor wie een CCK ComfortPlan heeft
  • die kennis moet ook een CCK ComfortPlan nemen
  • die kennis mag ook nog niet in ons klantenbestand voorkomen
  • de korting wordt afgetrokken van de maandelijkse bijdrage, en is niet cash te innen
  • voor de bestaande klant wordt er maandelijks €2,00 korting afgetrokken van het maandelijks te betalen bedrag, gedurende 25 maanden, voor de nieuwe klant is dit maandelijks €1,00 gedurende 25 maanden
  • de kortingen zijn cumuleerbaar tot er minimaal nog maandelijks €7.00 betaald wordt (je kan dus 3 nieuwe klanten aanbrengen in de eerste 2 jaar)
  • indien aan één van de voorwaarden niet is voldaan, wordt de korting niet gegeven
  • de voorwaarden zijn wijzigbaar in de loop der tijd, maar eens een korting verworven is, blijf je die uiteraard krijgen